Регистрирайте се като домакин

Клиентите резервират онлайн повече от всякога. Бъдете там, където са и те.

Как функционира?

С какво се отличаваме?

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Как ще получа плащането си?

Плащането ще получите в началото на работната седмица.

  Как да кача обява?

От таблото за домакини което се почвява в профила Ви.

  Как да актуализирам или разширя наличността си?

  Как да увелича процента на заетост?

Съобщения {{unread_count}}
Чат с: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Вие: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}